SPORTHALLSPROJEKTET

 

 

Nytt kring sporthallsprojektet

Kristdala sporthall saknar läktare för de åskådare som kommer för att se på olika sportevenemang. Åskådarna står idag längs väggarna inne i hallen, vilket ur säkerhetssynpunkt inte är tillfredsställande.

 

Tekniska kontoret har projekterat fram en läktare som är placerad längs hallens sydöstra långfasad. I anslutning till läktaren byggs en kiosk, ett nytt redskapsförråd samt en ny handikappstoalett.

 

För projekt 9116 finns budgeterat 200 tkr.

Bygglovsansökan är inlämnad 2011-04-29.

 

 

Mötesanteckningar

» 2007-02-13

» 2007-02-13

» 2007-03-01

» 2007-03-14

» 2007-03-28

» 2007-04-02

» 2007-04-04

» 2007-04-10

» 2007-04-16

» 2007-04-17

» 2007-04-23

» 2007-05-02

» 2007-05-09

» 2007-06-13

» 2007-10-25

» 2007-11-26

» 2008-01-09

» 2008-08-19

» 2008-10-20

» 2009-01-20

» 2009-02-09

» 2009-02-09 (bilaga)

» 2009-03-11

» 2009-03-25 [Barn- och Utbildningsnämnden]

» 2009-04-05

» 2009-04-05

» 2011-06-07 [Tekniska nämndens arbetsutskott]

 

Interpellation

» 2009-10-02

» 2009-12-10 [NY]

 

Ritningsförslag

» Förslag 1

» Förslag 2

» Förslag 3 - Fasad

» Sporthallsfasad (förslag 3)

» Skiss 2009

 

Press

» 2007-05-10 Nyheterna

» 2007-06-19 Barometern

» 2007-08-04 Barometern

» 2007-08-04 Nyheterna

» 2009-03-23 Nyheterna

» 2009-10-03 Barometern

» 2011-03-15 Nyheterna

» 2011-03-15 Barometern

» 2011-07-28 Nyheterna

» 2011-10-27 P4 Kalmar

» 2011-11-16 P4 Kalmar

» 2012-04-09 Nyheterna