BLI MEDLEM

- Vi bedriver fotbollsverksamhet och innebandyverksamhet.

- Vi sköter driften av tennisplanen.

- Vi arrangerar Kristdala sommarmarknad, höstmarknad och marknadsfest.

 

Medlemsavgiften är 200:- för enskild medlem och 500:- för familjekort.

Familjekort kan bara lösas för familjemedlemmar med samma bostadsadress.

 

Inbetalning kan göras på Postgiro 26 72 78-0 eller Bankgiro: 658-7752

 

Du som ännu inte är medlem är varmt välkommen att stödja föreningen genom att lösa medlemsavgiften.

 

För att få vara med i fotbolls eller innebandyaktiviteter krävs betald medelmsavgift.

Fyll i namn, personnummer och telefonnummer på betalningsavin.

Löser du familjekort ange samtliga familjemedlemmar på avin.